Proactief awareness creëren voor veiligheid in hostingsector

Deze week is het de ‘Week van de Veiligheid’, een overheidscampagne waar in dit geval het belang van het nemen van preventieve maatregelen tegen criminaliteit bij ondernemers en hun personeel centraal staat. ISP Today sprak met Dave Buis (Realhosting) die bij deze campagne een (online)twist bedacht om de veiligheid bij internetondernemers onder de aandacht te brengen.

“De Week van de Veiligheid richt zich van oudsher op ondernemers- en winkeliers met als voornaamste doel preventie onder de aandacht brengen,” vertelt Buis. “Omdat E-commerce een sterk groeiende sector is, besloten wij hier een (online)twist aan te geven en de de internetondernemer te wijzen op de gevaren op en rondom zijn website en/of webshop.”

Volgens Buis is er in algemene zin voldoende kennis aanwezig bij hostingklanten maar weet men vaak niet het fijne ervan. “Met dit initiatief proberen wij deze kennis te vergroten en hopen we dat mensen er professioneler mee om gaan. De hostingbranche kan zichzelf een goede dienst bewijzen door voldoende awareness te creëren en het voortouw te nemen door klanten te informeren over de gevaren.”

Hostingproviders zouden bijvoorbeeld de voordelen die het gebruik van SSL met zich meebrengt meer onder de aandacht kunnen brengen. “Los van de wettelijke verplichtingen die een website-eigenaar heeft zodra je persoonsgegevens verwerkt, kun je klanten attenderen op de overige voordelen zoals bijvoorbeeld conversieverhoging en de Google-ranking. Ook onderwerpen zoals het beschermen van je domein(merk)naam of het gebruik van open source zijn onderwerpen waar klanten in eerste instantie niet direct bij stil staan, daar kan je als hostingprovider op inspelen.”

Tot slot wil Buis aan professionals en bedrijven in de hostingsector meegeven dat voor de awareness van veiligheid bij hostingklanten pro-activiteit geboden is. “Je klanten proactief informeren en kennisverbreding is essentieel in ons vak. Stilstaan is achteruitgang.”