Nederlandse IXP’s blijven uitbreiden

Vorige week maakte NL-ix bekend uit te breiden naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Ook AMS-IX breidt verder uit en neemt de Caribbean Internet Exchange (CAR-IX) over. De Nederlandse IX-en slaan hun vleugels uit.

Wij spraken met Marc Gauw (NL-ix), Jeroen van de Lagemaat (NDIX) en Pauline Hartsuiker (AMS-IX) over deze uitbreidingen en verwachtingen voor de komende tijd.

Wat betekent de steeds verdere globalisering van internet exchangepunten volgens jou?

Lokaal internetverkeer
De opzet van Internet exchangepunten buiten de grenzen heeft volgens Hartsuiker tot doel het regionale internetverkeer lokaal te houden. “Waardoor het goedkoper wordt en de ‘performance’ daarvan verbetert voor de eindgebruikers. Alsmede kunnen we in die specifieke regio’s het Internet ecosysteem verder helpen ontwikkelen. De globalisering van AMS-IX betekent de inzet van kennis, kunde en financiële middelen in een regio, zoals Hong Kong, om daar de interconnectie van het Internet te verbeteren.”

Eén groot knooppunt
“Globalisering van Internet exchangepunten is natuurlijk het gevolg van de steeds grotere rol die Internet in de maatschappij speelt,” vertelt van de Lagemaat. “Voorbeelden geven is zelfs overbodig, zo evident is dat. Dat daarbij bestaande IX-en globaliseren gebeurt vooral in de vorm van opzetten nieuwe knooppunten in de wereld. Optimalisatie door kennis die is opgedaan in meerdere regio’s te gebruiken. Daarbij is AMS-IX uiteraard ook de koploper, qua kennis en ervaring. Wij groeien door niet geïsoleerde knooppunten te realiseren kris kras over de wereld, maar door een netwerk van knooppunten dat als één groot knooppunt fungeert. De schaalgrootte die daarmee verkregen wordt is voor de op NDIX aangesloten partijen een belangrijke factor.”

Internationaal koppelen
“De globalisering betekent dat er een steeds grotere vraag komt om die IXP’s ook onderling internationaal te koppelen,” geeft Gauw aan. “En dan bij voorkeur de internationale switches van dezelfde IXP.”

Waarom zijn het juist Nederlandse IX-en die hun vleugels uitslaan?

Voorsprong
Dat juist Nederlandse IX-en hun vleugels uitslaan, verbaasd van de Lagemaat niet. “Het heeft met een voorsprong in kennis en de ondernemende, flexibele instelling en cultuur in Nederland te maken. Ook niets nieuws, en volgens mij gewoon dé reden.”

Krachtige thuis-positie
Gauw vertelt dat Nederlandse telco’s, ISP’s en IXP’s van oudsher de concurrentie nooit hebben geschuwd. “Dat heeft Nederland inmiddels tot dé Internet-haven van de wereld gemaakt. Honderden operators hebben een presence in Nederland. Tientallen datacenters staan vol met servers, en er worden nog velen bijgebouwd. Vanuit deze krachtige thuis-positie lonkt dan ook het buitenland – of in ‘haven’-termen ook wel ‘het Europese achterland’ genoemd.”

Internationale focus
“Nederland heeft al eeuwenlang een internationale focus en open economie,” geeft Harsuiker aan. “Dat kan daar een goede verklaring voor zijn.”

Welke uitdagingen komen bij dit soort uitbreidingen om de hoek kijken?

Verandering territorium
“De belangrijkste uitdaging is dan dat sommige buitenlandse IXP’s het nog niet zo gewend zijn dat er opeens een Nederlandse IXP in hun achtertuin staat,” laat Gauw weten. “Omdat traditioneel iedere IXP z’n eigen territorium had. Maar ze begrijpen ook wel dat het een logische ontwikkeling is. Moderne applicaties eisen nu eenmaal minimale delay, wat beter gegarandeerd kan worden bij rechtstreeks gekoppelde internationale peering-netwerken.”

Cultuur en opstartperiode
Hartsuiker geeft aan dat uitdagingen met name plaats vinden op het gebied van cultuur. “Daarbij kan je denken aan omgangsvormen met plaatselijke medewerkers. Ook kan er een uitdaging liggen in de opstartperiode, dat de eerste organisaties een connectie aangaan met de ‘nieuwe’ exchange. Zodra de eersten zich hebben verbonden, volgen er snel meer.”

Peering VLANs exploderen
Uitdagingen zijn volgens van de Lagemaat met name de capaciteit. “Hoe groter een werkgebied van een IX, hoe lastiger het wordt om de Gb’s en Tb’s te switchen en te exchangen van de ene naar de andere partij. Peering VLANs exploderen. Prijs per Gb/s daalt gestaag. Daarmee worden – en zijn – IX-en koploper qua behoefte aan transmissie capaciteit.”

Welke belangrijke verandering uit IXP-land moeten we als sector komende tijd rekening mee houden?

Groei in connecties en dataverkeer
Hartsuiker geeft aan dat de internationalisering dus een rol speelt bij AMS-IX, en ook bij andere exchanges zoals NL-ix en DE-CIX. “Daarnaast heeft de afgelopen tijd de infrastructuuruitbreiding – naar vier extra datacenters: EvoSwitch, Terremark, Telecity AMS 5 en Equinix 3 – een grote rol gespeeld om zo voorbereid te zijn op de groei in connecties en dataverkeer.”

Geen ‘thuisland’ meer
“De belangrijkste ontwikkeling in IXP land zal zijn dat IXP’s geen ‘thuisland’ meer zullen hebben,” denkt Gauw. En zegt vervolgens met een knipoog: “Daarom hebben we bij NL-ix alvast maar ‘Global’ achter het logo geplakt.”

Andere vormen van verkeer en dienstverlening
“Naast de enorme toename van public IP, is de belangrijkste verandering een steeds grotere rol die IX-en gaan innemen voor andere vormen van verkeer en dienstverlening,” geeft van Lagemaat aan. “Telefonieverkeer wordt in beperkte mate al wel over AMS-IX uitgewisseld – met een zelfde prijsverlagend effect – maar de boost zit hem in andere diensten. Met name die tussen datacenters onderling en naar  klanten die services die vanuit datacenters geleverd worden gebruiken. Bij NDIX is dit al het grootste deel van het verkeer, en daar speelt schaalgrootte ook een doorslaggevende rol. Veel van die dienstverlening gebeurt niet over het Internet (over the top), maar via directe verbindingen tussen partners, klanten en aanbieders. Veel verkeer om te switchen!”