Juniper legt nadruk op energieverbruik

Eerder deze maand werd in Londen, parallel aan de Cloud Expo, een analisten- en persbijeenkomst gehouden door Juniper. Naast aandacht voor de resultaten werd er, onder andere door oprichter Pradeep Sindhu, stilgestaan bij een aantal trends in de industrie.

London201503-0065Niet eerder werd daarbij zoveel aandacht besteed aan energieverbruik. Juniper geeft overal aan dat voor de nieuwe generatie PTX, QFX en SRX aanzienlijke energiebesparingen mogelijk worden. Gerard Allison (Senior VP EMEA) ging daar later dieper op in. Energieverbruik is de afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen bij hetbepalen van TCO en ROI. Allison gaf als voorbeeld dat bij aanbestedingstrajecten energieverbruik van de componenten steeds nadrukkelijk en vooral gedetailleerder aan de orde komt. Kortom Juniper moet, net als de andere aanbieders in de sector, rekening houden met de gewijzigde wensen van de klanten.

Energieverbruik speelt verder een toenemende rol bij het vraagstuk van datacenter consolidatie. In het geval van dedicated datacenters, waarbij geen sprake is van derde partijen die racks of meters huren, is makkelijker te bepalen wat het samenvoegen van locaties aan stroomkosten bespaart dan bij datacenters die ruimte verhuren. Dat Juniper aangeeft voor beide situaties goede kaarten in handen te hebben illustreert dat het bedrijf een nieuwe positie op de markt claimt.

Dat de concurrentie hier op zal reageren spreekt voor zich. Voor de sector en gebruikers is dat een goede ontwikkeling, want zo kan eerder aan nationale en Europese eisen met betrekking tot verlaging van energieverbruik en CO2 uitstoot worden voldaan.