Kamerleden PvdA en VVD tegen massale internettap

Op 6 november vergaderde de Commissie voor Binnenlandse Zaken. Natuurlijk ging het vooral over het afluisterschandaal van de NSA, GCHQ, de komende onthullingen en de rol van de AIVD. En daar waar dit weekend bleek dat de inlichtingendiensten alvast vooruitlopen op een massale internettap, blijken de regeringspartijen nu alvast tegen te zijn. Goed nieuws dus!

Massaal aftappen
Er was woede, frustratie en ergernis over het gegluur van de Amerikaanse overheid. Dat is terecht, maar ook opmerkelijk. Het zijn namelijk precies de bevoegdheden die de regering de AIVD wil geven: het massaal en ongericht kunnen aftappen van communicatie. De Kamerleden van de regeringspartijen hebben zich nu tegen deze bevoegdheden uitgesproken.

Partij van de Arbeid: tegen
Recourt, van de Partij van de Arbeid, gaf aan dat een inbreuk op privacy alleen moet worden toegestaan als dat gericht is (video). Dat is niet zo als er sprake is sprake is van massale en ongerichte datastofzuigers (video).

VVD: tegen
En Dijkhoff, Kamerlid van de VVD, drukt zich in dezelfde termen uit. Hij zei: standaard monitor (video) je niet zomaar burgers. Een hele berg opslaan omdat het kan is geen goede reden (video) om dat te doen.

Wij zijn het vanzelfsprekend van harte eens met deze Kamerleden. Het begluren van de bevolking omdat het kan en zonder dat er enige aanleiding voor is, is absoluut schandalig.

De binnenzak van Plasterk
Trouwens, tijdens het overleg gaf Minister Plasterk aan dat de uit zijn binnenzak gehaalde brief van de NSA niet een aan hem gerichte brief was, zoals hij leek te suggereren tijdens Nieuwsuur, maar dat dit (video) een ambtsbericht was dat via kanalen tussen geheime diensten wordt uitgewisseld..

Nu ja, het stond in ieder geval mooi. Over Plasterk gesproken: hij heeft toegezegd dat binnenkort de evaluatie van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV) naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden. Je hoort dus snel weer van ons.


Ton Siedsma is onderzoeker bij Bits of Freedom.

Dit artikel verscheen op 11 november 2013 op het blog van Bits of Freedom en is met toestemming van de auteur op ISP Today gepubliceerd.

Foto: Tim Toornvliet