Cloud voor marktniches

Aanbieders van clouddiensten hebben afgelopen jaren bewezen mainstream gebruikers goed te bedienen. En ook enterprise klanten, waarvoor maatwerk de enige optie is, vertrouwen steeds vaker op cloud. Met deze ervaringen zijn de aanbieders in staat nu ook de aandacht te richten op marktniches. De verwachting is dat dit de komende jaren een grote vlucht neemt.

Marktniches kunnen betrekking hebben op het aanbod en op de vraag. Voorbeeld van het eerste zijn de ontwikkelingen die in en buiten Nederland plaatsvinden om cloud overcapaciteit via derde partijen in de markt te zetten om zo de efficiency van de onderliggende infrastructuur te verbeteren. In Duitsland heeft de Deutsche Börse in Frankfurt hier zelfs al een aparte onderneming voor opgezet. Via dit soort distributiekanalen wordt cloud capaciteit verhandeld en net als elektriciteit kunnen zo lokale of tijdelijke piekbelastingen beter worden opgevangen.

Aan de vraagzijde zijn er ook marktniches. Voor cloud aanbieders zijn dat primair de bedrijven of sectoren die tot op heden cloud links lieten liggen omdat de eisen te ver afstonden van het aanbod. Nu er steeds meer ervaring is met maatwerk, worden ook oplossingen voor deze gebruikersgroepen mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn engineering en de bouw, waar veel rekenkracht nodig is voor technische ontwerpen. De techniek is ondertussen zo ver ontwikkeld dat het mogelijk is 3D en CadCam ontwerpen ook met behulp van rekenkracht uit de cloud te maken. Cloud maakt hiermee in deze sectoren de zware desktops overbodig en leidt tot een ongekende mate van flexibilisering van werk en werkplekken. Het is te verwachten dat ook andere bedrijfstakken en beroepen die door applicaties nu nog gedwongen zijn gebruik te maken van eigen hardware, veelal zelfs on premise, de stap naar de cloud gaan maken. Al deze nieuwe mogelijkheden vormen de markt verder. Als de ontwikkelingen positief verlopen, vormen een aantal van de genoemde niches een serieuze markt op zich.

Tenslotte: of het nu gaat om bestaande clouddiensten of nieuwe diensten voor niches, de vraag naar objectief aantoonbare kwaliteit neemt ook komend jaar verder toe. Wat dat betreft is de nieuwe ISO norm voor cloud certificering een interessante ontwikkeling waarvan de impact het komend jaar zichtbaar wordt. Deze ISO norm is een belangrijke randvoorwaarde die verdere innovaties van cloud en op cloud gebaseerde diensten aanjagen.

Larik-Jan Verschuren is CEO van Fundaments, de IaaS provider uit Enschede. Fundaments gelooft dat er voor iedereen een perfecte cloud kan worden gebouwd en weet als geen ander wat daar voor nodig is: een goed fundament met de juiste bouwstenen.