Blokkade TPB opgeheven

Hiep, hiep hoera! Ja, het was gisteren Data Protection Day, maar het echt goede nieuws kwam uit de auteursrechthoek. Gisteren besloot het Hof Den Haag dat Ziggo en XS4all niet langer de toegang tot The Pirate Bay hoeven te blokkeren. Prima uitkomst, maar het arrest zelf rept niet over internetvrijheid. Een korte analyse.

BREIN, Ziggo en XS4all zijn al sinds 2010 aan het ruziën over het blokkeren van The Pirate Bay. Eerst kwam er een kort geding (gewonnen door providers), toen een bodemprocedure (gewonnen door BREIN) en nu geeft de rechter in hoger beroep de providers alsnog gelijk.

Goede uitspraak dus, al vallen er een paar dingen op aan het arrest. Zo wordt er nergens ingegaan op de vraag of een blokkade nou wel of niet inbreuk maakt op het recht van vrije meningsuiting. Ook wordt er met geen woord gerept over internetvrijheid, of het belang van toegang tot informatie. Het Hof beoordeelt alleen of de blokkade effectief en proportioneel is. Dat is naar zijn oordeel niet het geval: het Hof volgt de redenering en onderbouwing van de providers die op de zitting en in stukken onderzoeken aanhaalden die bewezen dat er geen sprake was van verminderd verkeer naar The Pirate Bay.

BREIN beweert overigens precies het tegenovergestelde, maar is er volgens het Hof niet voldoende in geslaagd om aan te tonen dat de blokkade werkt. Daarbij is ook van belang dat BREIN niet overtuigend beargumenteert waarom ze wel procedeert om toegang tot The Pirate Bay te verhinderen, maar andere populaire filesharingplatforms ongemoeid laat.

Volgens het Hof maakt dat een blokkade van The Pirate Bay per definitie minder effectief. Dat is natuurlijk waar, maar ook een gevaarlijke redenering: het kan een reeks van blokkades van andere platformen uitlokken, en daarmee de toegang tot materiaal waarop geen auteursrecht rust, verder beperken.

BREIN heeft al aangegeven vermoedelijk in cassatie te gaan. Het blijft nog even afwachten welke argumenten er voor de volgende ronde uit de kast worden getrokken. Wij hopen vooral dat deze juridische strijd geen vertraging betekent voor de ontwikkeling van legale alternatieven.


Janneke Slöetjes is actief bij Bits of Freedom. Hiervoor studeerde ze rechten aan de Universiteit van Amsterdam en was vier jaar advocaat bij Kennedy Van der Laan. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan met adviseren en procederen op het gebied van privacy, IT- en algemeen civielrecht. Waar zij als advocaat zo goed mogelijk de belangen van haar cliënten behartigde, zal ze bij Bits of Freedom zo goed mogelijk de belangen van internetters verdedigen door zich in te zetten voor een open internet en de bescherming van privé-gegevens.

Dit artikel verscheen op 28 januari 2014 op de blog van Bits of Freedom en is met toestemming van de auteur op ISP Today gepubliceerd.